Licentiatseminarium i didaktik

Maria Weiland lägger fram sin licentiatavhandling Hänsyn till helheten – extrahering av en didaktisk modell för det komplexa innehållet i den naturorienterande undervisningen på lågstadiet.

Huvudhandledare: Docent, Malena Lidar, Uppsala universitet
Biträdande handledare: Professor Leif Östman, Uppsala universitet
Opponent: Fil.dr Susanne Klaar, Högskolan i Borås
Betygsnämnd: Ronny Alexandersson, Jonas Almqvist, Maria Hedefalk