Disputation i didaktik

Kristina Palm Kaplan disputerar i didaktik med avhandlingen International large-scale assessments and mathematics textbooks in a curriculum reform process. Changes in lower secondary school algebra in Sweden 1995-2015.

Huvudhandledare: Johan Prytz, Uppsala universitet.
Biträdande handledare: Kajsa Bråting, Uppsala universitet.

Opponent: Professor Astrid Pettersson, Stockholms universitet, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Betygsnämnd: Christian Lundahl, Örebro universitet, Jenny Wiksten Folkeryd, Uppsala universitet, Magnus Österholm, Umeå universitet.