Disputation i utbildningssociologi

Josefine Krigh disputerar i utbildningssociologi med avhandlingen Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer.

Huvudhandledare: Ida Lidegran
Biträdande handledare: Ylva Bergström och Emil Bertilsson

Opponent: Professor emeritus Kenneth Hyltenstam, Stockholms universitet, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Betygsnämnd: Anna-Malin Karlsson, Stockholms universitet, Anna Lindström, Uppsala universitet, Martin Gustavsson, Stockholms universitet