Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 12:228
  • Föreläsare: Nils Kirsten
  • Kontaktperson: Marie Karlsson
  • Seminarium

Nils Kirsten lägger fram sitt 90%-manus ”Kompetensutveckling som styrning".
Diskutand är Sonja Kosunen, Helsingfors universitet.

Handledare är Wieland Wermke och Eva Forsberg

Kontakta Nils via e-post nils.kirsten@edu.uu.se för manus tidigast två veckor innan seminariet.