Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet
  • Föreläsare: Jonas Johansson
  • Kontaktperson: Jenny Wiksten Folkeryd
  • Seminarium

Jonas Johansson lägger fram sitt 10%-manus med titeln "Litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll – introduktion och respons".

Diskutand är Eva Hultin (UU).
Handledare är Jenny Wiksten Folkeryd och Martin Karlberg (UU).
Kontakta Jonas via e-post jonas.johansson@edu.uu.se för manus tidigast två veckor innan seminariet.