Högre seminarium i utbildningssociologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Gustav Berry
  • Kontaktperson: Håkan Forsberg
  • Seminarium

Ventilering av avhandlingsmanus av Gustav Berry, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet (s.k. 50 procent-seminarium).
Kommentator FD Lars Garpenhag, FD i historia, Uppsala universitet.
Handledare: Esbjörn Larsson, professor i utbildningshistoria, Uppsala universitet
Alla intresserade är välkomna.