Högre seminarium i utbildningssociologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Emma Laurin
  • Kontaktperson: Håkan Forsberg
  • Seminarium

S.k. 50 procent-seminarium. Ventilering av avhandlingsmanus av Emma Laurin, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Avhandlingsmanus: Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier

Kommentator: Per Dannefjord, Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet.

Underlag kan en vecka i förväg erhållas från Emma Laurin <emma.laurin@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.