Högre seminarium i didaktik: Lolita Gelinder

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus 13:137
  • Föreläsare: Lolita Gelinder
  • Kontaktperson: karin.hjalmeskog@edu.uu.se
  • Seminarium

Lolita Gelinder presents her 90%-manuscript: ”Food for thought. Förutsättningar för elevers meningsskapande om hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap”

Diskutand på seminariet är professor Karin Sporre, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

(eng: Food for thought. Prerequisites for pupil’s meaning making about sustainable food consumption in Home and Consumer Studies).