Utbildningshistoriska seminariet

Josefin Englund ventilerar sin text "Med rent hjärta: Hem, kropp och kön i svenska kontaktannonser 1890–1980"

Underlag erhålls av Josefin Englund.