Disputation Martin Mickelsson

  • Datum: –15.30
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 018-4716349
  • Disputation

Disputation i didaktik

Martin Mickelsson disputerar i didaktik med avhandlingen: Sharing Good Experience, Then What?: Investigations of Contingency and Continuity in the 'Scaling-of-ESD-Activities-as-Learning'.

Huvudhandledare: David Kronlid
Biträdande handledare: Anna Danielsson
Opponent: Professor emeritus Rob O'Donoghue, Rhodes University, The Environmental Learning Research Centre
Betygsnämnd: Ann Grubbström, Sveriges Lantbruksuniversitet, Iann Lundegård, Stockholms universitet, Claes Nilholm, Uppsala universitet