Utbildningshistoriska seminariet

Jakob Evertsson ventilerar sin projektplan ”Skolinspektionen och implementeringen av folkskolan i Sverige, 1861-1930” .

Underlag erhålls via mejl till Jakob Evertsson