Higher seminar in didaktik: Sonia Blomqvist's 10%

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Sonia Blomqvist
  • Kontaktperson: Sonia Blomqvist
  • Seminarium

10% seminar: "Meningen med metaforisk kompetens: Metaforiskt språk som kunskapsinnehåll i skolämnet Svenska som andraspråk i gymnasieskolan"
Supervisor: Eva Hultin
Reader: Caroline Liberg

Obs! Seminariet ges via videolänk i zoom. Kontakta Eva Hultin för att få webblänk: eva.hultin@edu.uu.se