Högre seminarium i didaktik

Olle Nolgård lägger fram sitt s.k. 50%-manus ”Att realisera mänskliga rättigheter i historieundervisningen".
Diskutand är Robert Thorp, lektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

För Zoom-länk och manus kontakta olle.nolgard@edu.uu.se