Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet 14:340 samt via länk i Zoom
  • Föreläsare: Petra Gäreskog, licentiand vid EDU
  • Kontaktperson: Gunilla Lindqvist
  • Seminarium

Petra Gäreskogs slutseminarium av licentiatuppsats

Titel uppsats: "Jurisdiktion och arbetsfördelning - Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan"
Diskutand: Professor Kerstin Göransson, Karlstads universitet.

Obs! Ges både på plats samt via videolänk i Zoom. Länk till seminariet erhålls via mejl till Gunilla Lindqvist: gunilla.lindqvist@edu.uu.se