Högre seminarium i didaktik: Oscar Björks 50%

  • Datum: –17.00
  • Kontaktperson: oscar.bjork@edu.uu.se
  • Seminarium

Oscar Björk’s 50% seminar
Title: Tidigt skolskrivande
Reader: Jenny Magnusson, Södertörns högskola
Zoom-link: https://uu-se.zoom.us/j/998106479