Högre seminarium i pedagogik

Maria Roséns 50% seminarium

Maria Rosén lägger fram sitt 50%-avhandlingsmanus. Preliminär titel: Democracy and Education in a time of Juridification. The Swedish case of equal treatment.

Diskutand är Fil dr och lektor i pedagogik Elisabet Langmann, Södertörns högskola.

Manus kan erhållas genom Maria Rosén, maria.rosen@rut.uu.se 

Seminariet kommer att vara online via Zoom. Länken kommer att publiceras senast den 11 juni, kl 10.00.