Utbildningshistoriska seminariet

Anne Berg och Johanna Ringarp ventilerar sin text A strategy for expanding political capital? Social democratic women in middle-class associations in Sweden 1890-1910.

Textunderlag och länk till Zoom erhålls via mejl till Esbjörn Larsson,