Högre seminarium i didaktik

Andreas Andersson lägger fram sitt 10%-manus till sin licentiatavhandling.
Preliminära titeln "Klassrumsledarskap, undervisning och studiero"
Diskutand är Ida Bergvall, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet

För Zoom-länk och manus kontakta andreas.andersson@edu.uu.se