Higher seminar in didaktik

Olle Uppenbergs 10% avhandlingsseminarium ”Att mejsla fram ett ämnes typologier - ett försök att beskriva filosofiämnet på gymnasiet”
Handledare: Thomas Nygren och Sharon Rider
Diskutand: Robert Thorp

För manus och eventuell Zoom-länk, kontakta Olle Uppenberg: olle.uppenberg@edu.uu.se