Disputation i didaktik: Emma Oljans

  • Datum: –18.30
  • Plats: via länk i Zoom samt i Eva Netzelius-salen, Blåsenhus
  • Doktorand: Emma Oljans
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 018-4716349
  • Disputation

Disputation i didaktik

Emma Oljans disputerar i didaktik med avhandlingen:
Matens betydelse för hälsa. Studier om meningserbjudanden i hem- och konsumentkunskap

Länk till Diva: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1456158

Huvudhandledare: Karin Hjälmeskog
Biträdande handledare: Jonas Almqvist

Opponent: Professor Mikael Quennerstedt, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Betygsnämnd:
Professor Daniel Sundberg, Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet
Docent Anna T Höglund, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala universitet
Docent Eva Lundqvist, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
 

Följ disputationen online
Disputationen kan följas online via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64998026711

För att kunna följa disputationen krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.