Licentiatseminarium i pedagogik: Petra Gäreskog

  • Datum: –15.30
  • Plats: Blåsenhus Betty Pettersson-salen
  • Föreläsare: Petra Gäreskog
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Licentiatseminarium

Licentiatseminarium i pedagogik

Petra Gäreskog lägger fram sin licentiatavhandling i pedagogik, med titeln: Jurisdiktion och arbetsfördelning. Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan

Huvudhandledare: Claes Nilholm
Biträdande handledare: Gunilla Lindqvist

Opponent: Professor Sven Persson, Malmö universitet

Betygsnämnd:
Docent Katarina Gustafson, EDU, Uppsala universitet
Fil dr Henrik Roman, EDU, Uppsala universitet
Docent Johanna Ringarp, Södertörns högskola/Uppsala universitet