SEC seminarium - ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340 och Zoom
  • Föreläsare: Emma Laurin
  • Kontaktperson: Hakan Forsberg
  • Seminarium

Ventilering av Emma Laurins avhandlingsmanus (s.k. 90 procentseminarium)

Titel av Emma Laurins avhandlingsmanus: Barn med diagnoser. En sociologisk analys av mödrars och skolors strategier i Stockholm

Kommentator: Joakim Lindgren, lektor och docent vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Underlag kan en vecka i förväg erhållas från Emma Laurin <emma.laurin@edu.uu.se>

Seminariets adress på webbplattformen Zoom erhålles från Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.