SEC seminarium - ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Webbplattformen Zoom
  • Föreläsare: Tuva Nodeland
  • Kontaktperson: Hakan Forsberg
  • Seminarium

Ventilering av Tuva Nodelands avhandlingsplan (s.k. 10 procentseminarium)

Tuva Nodelands avhandlingsplan (s.k. 10 procentseminarium): A battle for the children: citizenship training in Norwegian youth organisations, 1910-1960

Kommentator: Andreas Åkerlund.

Underlag kan en vecka i förväg erhållas från Tuva Nodeland <tuva.nodeland@edu.uu.se>

Seminariets adress på webbplattformen Zoom erhålles från Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.