Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Leo Berglund
  • Kontaktperson: Eva Forsberg
  • Seminarium

90 %-ventileringen av Leo Berglunds avhandling

Avhandlingens titel: Kritiskt tänkande som utbildningsmål: undersökningar om målformulering och ideologi inom den högre utbildningen

Läsaren är Anders Persson, professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.

Text och Zoom-länk kan erhållas från Leo Berglund