Högre seminarium i pedagogik

90% seminarium på Matts Dahlkwists avhandling

Avhandlingens titel: En landsbygdens skolreform? Strategier och kritiska moment för geografisk utjämning i enhetsskolebygget

Diskutand: Johan Samuelsson, Karlstads universitet.

Handledare: Guadalupe Francia, Esbjörn Larsson.

Texten och Zoom-länk kan fås av Matts Dahlkwist