Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –17.00
  • Föreläsare: Viktoria Waagaard
  • Kontaktperson: viktoria.waagaard@edu.uu.se
  • Seminarium

Viktoria Waagaards 50% dissertation seminar

Title: "Literacy purposes and content based language learning in the multilingual classroom" or "Literacysyften, språk- och kunskapsutveckling i det språkligt heterogena klassrummet".

Reader: Caroline Liberg
Supervisors: Charlotte Engblom & Helena Wistrand

The manuscript and a zoom-link can be obtained from Viktoria Waagaard one week in advance.