Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –11.00
  • Föreläsare: Eva-Lena Stål
  • Kontaktperson: eva-lena.stal@edu.uu.se
  • Seminarium

Eva-Lena Ståls 10% dissertation seminar

Preliminary title: "Möjligheter till meningsskapande och deltagande för elever med svenska som andraspråk i yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning i Sverige. En studie av undervisning och lärande i tre ämnen i vård- och omsorgsutbildningen."

Reader: Anne Reath Warren
Main supervisor: Åsa af Geijerstam
Assistant supervisor: Maria Westman

The manuscript and a zoom-link can be obtained from Eva-Lena Stål one week in advance.