Högre seminarium i utbildningssociologi

Ventilering av Moa Lindqvists avhandlingsplan (s.k. 10 %-seminarium):

Titel: Striden mellan frihetsivrarna. Den högre utbildningens autonomi och frihet i Sverige 1945–2020

Tobias Dalberg är kommentator

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Moa Lindqvist.

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Håkan Forsberg

Alla intresserade är välkomna.