Doktorspromotion - Teologiska, Juridiska, Historisk-filosofiska, Språkvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga och Utbildningsvetenskapliga fakulteternas promotioner

Ordinarie doktorspromotion kommer att genomföras i universitets aula men utan närvarande promovendi eller publik. Fakulteternas promotioner äger rum i tre akter, en för varje vetenskapsområde, och kan följas på universitetets hemsida.

Du som inte har möjlighet att ta del av direktsändningen kommer att kunna se denna i efterhand. Vi ber dock om överseende med en viss fördröjning då materialet ska textas innan det kan publiceras. 

Program

07.00  Salut från Slottsbacken

08.00  Ringning med Storan i domkyrkotornet

Sändning från kl 12.00.
Teologiska, Juridiska, Historisk-filosofiska, Språkvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga och Utbildningsvetenskapliga fakulteterna.
Föreläsning hålls av professor Torbjörn Ingvarsson över ämnet Spelregler.

Ensemble ur Kungl Akademiska kapellet under ledning av director musices, professor Stefan Karpe, framför musik av B Bartók, L-E Larsson, W A Mozart  och J H Roman.

Väl mött via www.uu.se!

Promotionsskrift