Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Gustaf Jansson Bjurhammer
  • Kontaktperson: Andreas Bergh
  • Seminarium

Gustaf Jansson Bjurhammers 10%-seminarium

Titel: Skolforskningsinstitutets uppkomst, formering och verksamhet 1999-2020 - En studie om den forskningsbaserade skolan och kunskapspolitiskt aktörskap

Kommentator: Claes Nilholm

Ordförande Andreas Bergh

Texten kan fås av Gustaf Jansson Bjurhammer

Zoom-länk:

https://oru-se.zoom.us/j/64278144679?pwd=UStpZ3lTMis4T3o3dlIrdkMyRkNzdz09