Högre seminarium i pedagogik

Tina Bröms lägger fram sitt avhandlingsmanus (50%)

Arbetstitel: Rektorns beslut om skolans inre organisation

Diskutand är Professor Marianne Döös, Stockholms Universitet

Ordförande: Professor Elisabet Nihlfors

Underlag erhålls från  Tina Bröms