Högre seminarium i didaktik

Jonas Johansson lägger fram sitt 90%-manus (licentiandprojekt)

Preliminär titel: Litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll – introduktion och respons

Handledare är Jenny Wiksten Folkeryd och Martin Karlberg. Läsare är Maritha Johansson, Linköpings universitet.

Manus tillhandahålls av Jonas Johansson: jonas.johansson@edu.uu.se