Högre seminarium i didaktik

Sonia Blomqvists 50%-seminarium

Läsaren är Åsa af Geijerstam.

Titel: Metaforisk medvetenhet i skolan. Metaforiskt språk som kunskapsinnehåll i ämnet svenska som andraspråk i gymnasieskolan.

Huvudhandledare: Eva Hultin, biträdande handledare: Ann Bluckert, Högskolan i Gävle.

Senast uppdaterad: 2022-03-10