Inspirationsdag för doktorander och grundstudenter

Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet arrangerar en inspirationsdag för doktorander och grundstudenter vid fakulteten för utbildningsvetenskaper. Dagen kommer innehålla föreläsningar på temat forskarutbildning.

Senast uppdaterad: 2022-03-10