Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –12.00
  • Plats: via zoom, länk erhålls av Gunilla Lindqvist vid förfrågan
  • Kontaktperson: Gunilla Lindqvist
  • Seminarium

Eleni Patoulioti lägger fram sitt 10% avhandlingsmanus

Preliminär titel:  Being-in-common: possibilities and dilemmas of inclusion in schools defined as communities.

Läsare: Docent Gunnlaugur Magnússon, Uppsala universitet

Handledare: Gunilla Lindqvist och Claes Nilholm

Manus tillhandahålls av Eleni Patoulioti ca 7 dagar före seminariet

Seminariet kommer hållas på engelska.

Senast uppdaterad: 2022-03-10