Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –15.00
  • Plats: via zoom, länk erhålls av Gunilla Lindqvist vid förfrågan
  • Kontaktperson: Gunilla Lindqvist
  • Seminarium

Anna Johansson lägger fram sitt manus till licentiatuppsats, 90%

Preliminär titel: Den specialpedagogiska personalens yrkesroll och arbetsuppgifter samt utvecklingen av lärmiljöer i relation till nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser.

Läsare: Professor Kerstin Göransson, Karlstads universitet

Handledare: Gunilla Lindqvist och Nina Klang

Manus tillhandahålls av Anna Johansson ca 10 dagar före seminariet

Zoom-länk erhålls av Gunilla Lindqvist (gunilla.lindqvist@edu.uu.se) vid förfrågan

Senast uppdaterad: 2022-03-10