Högre seminarium i utbildningssociologi

Ventilering av Rebecka Göransdotters avhandlingsplan (s.k. 10 %-seminarium)

Titel: Att fostra framtidens kvinnor: Den kommunala flickskolan och kvinnliga medborgare i Stockholm 1928–1974.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Rebecka Göransdotter <rebecka.goransdotter@edu.uu.se>.

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Alla intresserade är välkomna.

Senast uppdaterad: 2022-03-10