Högre seminarium i pedagogik

Doktorand Karin Litsner lägger fram sitt 10% manus

Preliminär titel: Att göra plats för lek i staden Om barns lek och mobila praktiker på förskolor i Stockholms innerstad.

Läsare är professor Ann-Carita Evaldsson och handledare är Katarina Gustafson och Danielle Ekman Ladru

Manus tillhandahålls av  Karin Litsner en vecka före seminariet.