Högre seminarium i didaktik

Azra Ates lägger fram sitt 10%-manus i didaktik

Clas Olander från Malmö kommer att vara läsare.

Text till seminariet förmedlas av Azra Ates.

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/69017220294