Högre seminarium i pedagogik

Julie Allan, Professor i equity and education, universitetet i Birmingham: "Children´s rights and children´s voices in special education"

För Zoom-länk kontakta Claes Nilholm

Senast uppdaterad: 2022-03-10