Högre seminarium i pedagogik

Licentiand Mimmi Örberg lägger fram sitt 10% manus.

Titel: Hur kan inkluderande miljöer skapas i förskolan? Fallstudier av demokratiska praktiker i tre förskolemiljöer.

Läsare är professor Claes Nilholm och handledare är Nina Klang och Ingrid Olsson

Manus tillhandahålls av Mimmi Örberg mimmi.orberg@edu.uu.se

För Zoom-länk kontakta Nina Klang

Varmt välkomna!

 

Senast uppdaterad: 2022-03-10