Högre seminarium i didaktik

Laura Galeanos 10%-seminarium

Läsare är Gosia Marschall, Cambridge.

Textunderlag kan erhållas från Laura Galeano från och med 15 februari.

För Zoom-länken kontakta Niklas Norén

Senast uppdaterad: 2022-03-10