Två av institutionens språkforskare medverkar vid Scifest

2021-03-04

Språkforkare Fredrika Nyström och Charlotte Lindgren medverkar vid SciFest som är en vetenskapsfestival som samarrangeras av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Välkommen till den digitala vetenskapsfestivalen! 

Aktuellt