Nationella prov lyfte fram didaktiken

2017-04-06

De nationella prov som infördes i naturorienterande ämnen i årskurs sex fick effekten att lärarna fick mer möjlighet att diskutera undervisningen och började arbeta mer systematiskt med kursplanerna i biologi, fysik och kemi och fick mer möjlighet att diskutera undervisningen.

Läs mer 

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-06-24