Ny SIHE-rapport om studieavgifter

2018-01-19

Det svenska studieavgiftssystemets nuvarande utformning resulterar i högre avgifter än vad som är nödvändigt, om målet enbart är att svenska skattebetalare inte ska belastas ekonomiskt av de inresande studenternas utbildning i Sverige. På lång sikt skulle avgifterna utifrån samma mål till och med kunna vara överflödiga.

Samtidigt är de troligtvis för låga och rigida för att leda till den kvalitetscentrerade konkurrens mellan svenska och utländska lärosäten som också var en förhoppning med systemet.

Det menar en ny rapport från Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering (SIHE) vid EDU, Uppsala universitet.

Läs mer och hämta rapporten

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-06-24