Svenska Erasmusstudenter i ny rapport från UHR och SIHE

2018-10-25

UHR har idag publicerat en rapport om svenska utresande Erasmusstudenters motiv, upplevelser och personliga utveckling. Bland annat visar studien att den minoritet av studenter som väljer Erasmusstudier baserat på det utländska lärosätets utbildningsutbud, kvalitet och rykte snarare än dess geografiska plats är bland de studenter som är mest nöjda med sitt utbyte.

Studien bygger på en obligatorisk enkätstudie med hela populationen av svenska utresande Erasmusstudenter i programmets utlysning år 2014 och 2015. Syftet är att utforska mönster i studenternas motiv att studera utomlands, kriterier för val av lärosäte, erfarenheter under vistelsen och vad de upplever att de fått ut av utbytesperioden. Dessa mönster ställs därefter i relation till studenternas destinationsland, hem- och destinationslärosäte samt studieområde.

Rapporten Från Sverige med Erasmus+ är skriven av André Bryntesson, Mikael Börjesson och Ashley Haru vid Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering (SIHE) vid Uppsala universitet och kan läsas på UHR:s webbplats.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-06-24