Vi gratulerar våra forskare som har erhållit forskningsmedel

2018-12-12

Sju forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har tilldelats medel för forskning:

Vetenskapsrådet
Jonas Almqvist: Komparativ didaktik och professionell utveckling för lärare

Kajsa Bråting: Införande av programmering i skolans matematik -  när algebraiskt tänkande interagerar med datalogiskt tänkande

Anna Danielsson: De oväntade naturvetarna: En studie av vad som möjliggjort för studenter från underrepresenterade grupper att fortsätta till högre naturvetenskaplig utbildning

Maria Hedefalk: Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling

Skolforskningsinstitutet
Eva Lundqvist

Riksbankens jubileumsfond
Judith Novak

Formas
Leif östman

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-06-24