Katrien Van Poeck har tilldelats ett startbidrag från European Research Council (ERC)

2020-09-08

Katrien Van Poeck, Marie Skłodowska Curie Fellow vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, har tilldelats ett startbidrag från European Research Council (ERC). Det finansierade projektet “Transactional investigations of learning in view of sustainability transitions (LESTRA)" syftar till att undersöka hur lärandeprocesser kan bidra till hållbarhetsövergångar genom att undersöka och utveckla kopplingen mellan lärande på mikronivå å ena sidan och framväxten av makro-samhälleliga övergångar, å andra sidan. Den mycket eftertraktade finansieringen gör det möjligt för henne att bygga sin egen forskargrupp och bedriva högkvalitativ forskning vid ”Center for Sustainable Development”, Gents universitet. Hennes Marie Skłodowska-Curie-stipendium vid Uppsala universitet och projektets metodik som är starkt inspirerad av analytiska modeller och metoder utvecklade i forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) var starkt bidragande till finansieringen. Det nya projektet kommer att göra det möjligt att ytterligare stärka det givande samarbetet mellan SMED och Center for Sustainable Development.

Tre forskare fick ett startbidrag för att bygga forskargrupper vid Uppsala universitet: https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/ ?id=15236&typ=artikel&lang=sv

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-06-24