Ny nationell forskarskola för lärarutbildare

2021-07-06

Uppsala universitet har för första gången beviljats medel från Vetenskapsrådet för en nationell forskarskola för lärarutbildare. Professor Mikael Börjessons ansökan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker ges 39,5 miljoner för nio doktorander, 2021 till 2026.

Forskarskolan kommer att bidra med integrerade studier om barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet i förhållande till olika former av lärande. Tre discipliner och tre lärosäten samverkar – utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, och medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola – med syfte att öka kompentensen inom svensk lärarutbildning, skolväsende och utbildningsforskning om förhållandet mellan utbildning, fysisk aktivitet och digitala medier.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-06-24