Föreståndarskap för nytt forskningscentrum

2021-07-06

Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi, blev nyligen utsedd till föreståndare för det nya forskningscentrumet Högre utbildning och forskning som studieobjekt – Higher Education and Research as Objects of Study (HERO), inrättat av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 3 mars 2021. 

Uppdraget sträcker sig över tre år och innebär att fortlöpande leda, företräda och utveckla centrumbildningens verksamhet.
– Jag känner mig mycket hedrad över att erbjudas denna möjlighet. HERO är ett unikt centrum och har en stor potential att kunna bidra till att erövra och sprida ny kunskap om högre utbildning och forskning på lokal, nationell och internationell nivå. Särskilt intressant och spännande blir det att stärka samverkan inom lärosätet, inte bara mellan forskare utan även mellan forskare, lärare, ledning och administratörer. 

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-06-24